Какво по-прекрасно от това?

posted in: обично | 2

Преди поне 6 месеца в разговор на биричка Емчо сподели, че нейният телефон няма функция за напомнянки. Аз й казах, че и най-тъпият телефон има, взех го от ръката й и сложих да й звъни всеки ден в 12 ч напомнянка с текст „Анчо“. После забравих за случката, докато съвсем наскоро бяхме с нея в една събота на разходка и изведнъж тя взе да си бърка в чантата, извади телефона и се ухили: „Я, Анчо ми звъни!“. Попитах я защо не го е изтрила този римайндър, а тя се усмихна още по-широко: „Че защо да го махам? Всеки ден телефонът ми напомня за нещо хубаво. Какво по-прекрасно от това?“

2 Responses

Leave a Reply