posted in: разбъркано | 0

Обичам кантара си сутрин след банята. Само тогава.

Leave a Reply