И бира, чадо…

posted in: разбъркано | 1

– Е, добре де, защо ревеш сега? За какво я циклиш тая песен? За кого си мислиш, докато я слушаш? По кого тъжиш?
– И по тримата… – хлипа тя, – и по тримата…

:)))

Leave a Reply