От папмашината изпсува някой грубо

posted in: поетично | 0

Едно момиче весело запя.
Един младеж го стрелна
с поглед влюбен
и то поруменя.
Тогава влезе портиерът тихо
и каза:
„Кой се контрабандно вмъкна?“
Ала разбра, виновно се усмихна,
почеса се,
подсвирна,
после млъкна.

„Пролет в завода“, Никола Вапцаров

Leave a Reply