.nl

posted in: разбъркано | 0

Страшно си падам по Скандинавието и съседските му страни, но не е заради това. Не е и заради лалетата, нито онова другото растение! ;)

Но някак звучно е, не мислите ли? – www.neolog.nl. Освен че се премести на нов адрес, съвсем скоро и интериорът ще бъде променен, така че идвайте често на гости! ;)