Още ноФинки

posted in: разбъркано | 0

Жив е той, жив е
там до реотана!

… заключи Димс.

Не само е жив, а му расте ново червено листо или поне не се сещам да го е имало преди…

3.2

… и гледам си е поканил приятели на гости…

2.2


Добавено в 11,20 ч: Димс ми се присмя и каза, че това не са невинни приятелчета, дошли на купон, а лоши плевели-нашественици, които моментално трябва да бъдат изгонени. И ето че Финки вече се шири необезпокояван, сам в своята крепост. 10х, Димс! ;))