Новинки от Финки

posted in: разбъркано | 0

Понеже никой не се отзова на моя отчаян апел, реших сама да покажа на Финки какво разбирам аз под пресаждане. След двучасова люта борба той най-сетне се смили над мен и излезе от старата тенекиена кутия, която ползваше за саксия.

Пораженията са: един брой силно съсипан нож, една счупена дървена лъжица и едно прекършено листо.

Преместих го в нова саксия, която пак ми изглежда малка за него, избърсах му листата, подпрях го с прът и го завързах за тръбите на парното, та да не шава много.

След това се помолих да оживее. Както и да не расте повече.

Добавено в 15,00 ч: Имам около 4 кг свободна пръст, ако някой има нужда… :))