Пътни знаци

5.9

Карате си по Шипченски проход, идвайки от центъра, и искате да влезете в комплекса на БАН. Гледате – знак Б3 Път с предимство, комбиниран с Г4 Движение само направо или надясно след знака. Завивате надясно и хоп!, още едно съзвездие от пътни знаци: В10 Забранено влизането на пътни превозни средства, теглени от животни + В26 Забранено движението със скорост, по-висока от означената, в случая 30 + най-нелогичния В1 Забранено влизането на пътни превозни средства. Всякакви. И ако решите да бъдете примерни и да не нарушавате правилника, на следващата отбивка ще се натъкнете на същия абсурд.

Следват няколко забавни пътни знаци във Виет Нам.

1.15

5.10

4.10

Последните 2 забраняват паркирането на четни и съответно нечетни дати. :)

2.14

3.12